การเตรียมตัวสอบนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก

คำแนะนำในการนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี

คำแนะนำในการสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
การสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ แบ่งออกเป็น 2 รอบ รอกแรกเป็นภาควิชาการ รอบสองเป็นการตรวจสุขภาพ การทดสอบสุขภาพจิต การสอบความเหมาะสมและพลศึกษา
วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง
การทดสอบมี 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนแรก การสอบภาควิชาการ เนื่อหา ม.ปลาย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่สอง สำหรับผู้ที่ผ่านรอบวิชาการ จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

คำแนะนำในการสอบนักเรียนจ่าอากาศ
วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง
การทดสอบมีสองขั้นตอน
ขั้นตอนแรก การสอบภาควิชาการ (700 คะแนน )เนื่อหา ม.ปลาย ประกอบด้วย
คณิตศาสตร์ 200 คะแนน
วิทยาศาสตร์ 200 คะแนน
ภาษาอังกฤษ 175 คะแนน
ภาษาไทยและสังคม 125 คะแนน
ขั้นตอนที่สอง สำหรับผู้ที่ผ่านรอบวิชาการ
สอบความถนัดและวิภาววิสัย 100 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
สอบพละศึกษา 100 คะแนน
(วิ่ง 1,000 เมตร ว่ายน้ำ 50 เมตร ดึงข้อ ลุกนั่ง ยืนกระดดไกล)

คำแนะนำในการสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี

ข้อสอบค่อนข้างยาก ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือให้เยอะ แนะนำให้ไปดูบทเรียนออนไลน์ ที่พอจะใกล้เคียง กับแนวข้อสอบ ของ ยศ.ทบ. บ้างที่มีอยู่ทั่วไปตามอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ http://www.youtube.com/ มีเยอะมาก อยากเรียนเรื่องอะไร Search ได้เลย อ่านแบบทดสอบออนไลน์ จาก Google ด้วย เน้นที่การทำข้อสอบ ให้เยอะ ๆ ...เรื่องใหนเรายังไม่เชี่ยวชาญ ยังไม่มั่นใจ ก็ ค่อยไปอ่านทบทวนอีกที และ ก็ลองทดสอบความรู้ตัวเองด้วย แบบทดสอบออนไลน์ เมื่อทำครั้งแรกยังไม่ผ่าน ให้กลับ ไปอ่านเนื้อเรื่องใหม่แล้วกลับมาทดสอบ อีกครั้ง ทำอย่างนี้หลาย ๆ รอบ รับรอง...ประสบความสำเร็จแน่นอน เพื่อเป็นการฝึกภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วอย่างสม่ำเสมอ ควรใช้เวลา ในช่วงการอ่านข่าวประจำวันผ่านหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นภาษาไทย แล้วลอง เข้าไปอ่าน เว็บฯ ภาษาอังกฤษบ้าง เช่น บางกอกโพสต์ http://www.bangkokpost.com/ อ่านให้ได้วันล่ะหนึ่งคอลัมภ์ และอ่านทุกวัน พอถึงวันที่จะต้องสอบ เราจะได้ อ่าน แปล ได้ คล่องแคล่วว่องไว ทำข้อสอบ ยศ.ทบ. ได้ทัน และได้คะแนน เยอะ ๆ1
2
3

วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง
รายละเอียดการสอบคัดเลือก นายทหารประทวนสายงานสัสดี
1 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office โดยขอบเขต ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้ว จะต้องมารายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบจิตเวช และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาที่กำหนด

ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบสัสดี ยศ.ทบ.

การสอบเลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร คุณวุฒิปริญาฯ ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ( ยศ.ทบ.) ขอบเขตและเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ได้แก่

๑. วิชาสายงานสัสดี
๑.๑ วิชากฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ขอบเขต พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร ฯ ทุกฉบับ
๑.๒ ให้ใช้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี คำสั่ง ๑๑๗๓/๒๙
๑.๓ คำสั่งกองทัพบกที่ ๒๙ ว่าด้วยการดำเนินการตรวจเลือกฯ
๑.๔ บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๑.๕ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕
๑.๖ ประกาศของคณะปฏิวัติและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ

๒. วิชาความรู้ทั่วไป วิชาละ ๑๐๐ คะแนน รวม ๔๐๐ คะแนน
๒.๑.วิชาภาษาไทย พื้นฐานความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๒.วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๓.ศาสนาศีลธรรม ที่กำหนดในหลักสูตร นายสิบชั้นอาวุโส ของ ทบ.
๔.๔.ความรู้รอบตัว ขอบเขตสถาณการปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ชาติไทย

๓. ทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกาย ๒๐๐ คะแนน

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
2 สรุปวิชาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุด 1
4 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
นักเรียนจ่าทหารเรือ
นักเรียนจ่าอากาศ
นักเรียนทหารบก
สัสดี

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

นักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก

นักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก