การเตรียมตัวสอบท่าอากาศยานไทย ทอท. AOT

คำแนะนำในการสอบท่าอากาศยานไทย ทอท. AOT
การเตรียมตัวสอบ
การสอบท่าอากาศยานไทย ทอท. AOTแนะนำว่าให้เข้าไปที่เว็ปไซต์ของ AOT แล้วอ่านประวัติ mission vision รวมไปถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา การสอบ AOT จะต้องใช้ผลการสอบโทอิค ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
การสอบ AOT แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก สอบความรู้ทั่วไป Aptitude Test คือมีสอบอยู่ 2 ส่วน อย่างแรกคือคํานวนคณิตศาสตทั่วไป ส่วนรอบ 2 สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง ส่วนที่ 2 อ่านและวิเคราะห์ทั่วไป ทั้ง 2 ส่วน ส่วนละ 30 ข้อ รวมเป็น 60 ข้อ
วันสอบจริงกรรมการให้ผู้เข้าสอบตั้งแถว และแจ้งรายละเอียดสิ่งของที่นำเข้าได้ คือ เครื่องคิดเลข ปากกา ยางลบ ดินสอ2 บี และห้ามนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ

คำแนะนำ
เนื่องจากข้อสอบ Aptitude Test จะออกแนวๆข้อสอบ กพ. มีคณิตและอ่านเชิงวิเคราะห์แนะนำให้ผู้เข้าสอบถ้าเจอข้อไหนง่ายให้ทำข้อนั้นก่อน แบบไม่เรียงข้อ ถ้าทำเลขเบื่อ ก็ข้ามไปทำบทความสั้นภาษาไทย หรือ เบื่อไทยก็ข้ามไปทำเลขบ้างสลับไปสลับมาแบบนี้จะดีกว่า คือ อาจจะเหลือบทความยาวไว้ทำประมาณ 1 ชม. ส่วนข้อไหนที่ทำไม่ได้ก็ให้เว้นไว้ก่อน แล้วค่อยมาตามเก็บทีหลัง ข้อสอบมาแบบชุดเดียว
เมื่อสอบข้อเขีนนผ่านต่อไปก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ ควรอ่านข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งที่สมัครไว้บ้าง ถึงจะตอบคร่าวๆ ในข้อเขียนไปแล้ว แต่ถ้าเวลาสัมภาษณ์เราสามารถโยงคำตอบให้ดูมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานน่าจะดูสวยกว่า1
2
3

วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง
1. วิชาความถนัดทั่วไป (Aptitude Test)
2. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง/สอบภาคปฏิบัติ
3. สอบสมรรถภาพทางกาย

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
3 แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test_
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ทอท.

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน
เจ้าหน้าที่ตรวจค้น
เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
ช่างเครื่องกล
ช่างเทคนิค
ช่างโยธา
นักวิชาการขนส่ง
ผู้ดูแลสนามบิน
พนักงานกู้ภัยและดับเพลิง
วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมเครื่องกล)
วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง)
วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมโยธา)
วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมสุขาภิบาล)

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

ท่าอากาศยานไทย ทอท. AOT

ท่าอากาศยานไทย ทอท. AOT