การเตรียมตัวสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.

คำแนะนำในการการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.
การสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต่างจากการสอบข้าราชการของหน่วยงานอื่นตรงที่ไม่ได้ใช้ผลสอบภาค ก จาก กพ. แต่จะต้องมีการสอบภาค ก.และ ข พร้อมกันในวันเดียว และบังคับด้วยว่าต้องผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. อย่างละ 60% ขึ้นไป จึงจะผ่าน ทำให้มีคนผ่านน้อย บางคนผ่านภาค ก. ไม่ผ่าน ข. บางคนผ่าน ข. ไม่ผ่าน ก. ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีจึงจะผ่านทั้งสองภาค
ทั้งนี้เนื้อหาภาค ก. กทม.จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นมาจากภาค ก. ของ ก.พ. ถ้าบางคนถนัดพวกเนื้อหาหน่อยก็จะทำได้ดี (เช่น เนื้อหา พรบ. กฎหมาย ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ) แต่ถ้าบางคนถนัดทำตอบโจทย์ซึ่งหน้าก็อาจเขวนิดนึง (เช่น คณิต ไทย อังกฤษ ที่ต้องไปอ่านโจทย์ทำตอบตรงนั้นเลย) ซึ่งก็แล้วแต่การเตรียมตัวและความถนัดของแต่ละคนด้วย
ดังนั้น ถ้าใครที่คิดจะสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีทั้งภาค ก และ ภาค ข เพราะถ้าไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะไม่มีสิทธิ์สอบภาค ค เลย
สำหรับความรู้ที่ใช้สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ควรเตรียมตัวและศึกษาไว้ก็จะมี ดังนี้

1
2
3

วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง
1.การสอบภาคข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป (ความรู้ทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ๗๐ คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป (ด้านแรงงานสัมพันธ์) ๔๕ นาที ๓๐ คะแนน
- วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ๓ ชั่วโมง ๑๐๐ คะแนน
2. การสอบภาคสัมภาษณ์ (ทุกตําแหน่ง) คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
ช่างกล
ช่างเทคนิค 4 ฝ่ายอานัติสัญญาณ
นักคอมพิวเตอร์
พนักงานการตลาด
พนักงานการบัญชี
พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคุมประแจ
พนักงานเดินรถ
พนักงานบริหารงานทั่วไป
เภสัชกร
วิศวกรไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)
เสมียนสถานี

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.

การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.