การเตรียมตัวสอบการไฟฟ้ฝ่ายผลิต กฟผ.

คำแนะนำในสอบการไฟฟ้ฝ่ายผลิต กฟผ.
การเตรียมตัวสอบ
ในการสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟผ. จะมีการสอบในระดับ ปวช.,ปวส.และระดับปริญญาตรี โท ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจะใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย TOEIC จะต้องไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

วิชาที่สอบโดยหลักๆมี 3 วิชา
1.ข้อสอบทดสอบเชิงเชาวน์ปัญญา
2.ข้อสอบเชิงจิตวิทยา
3.วิชาเฉพาะ

การทดสอบมี 3 รอบ คือครั้งแรกสอบความรู้ทั่วไป ถ้าผ่านสอบครั้งที่สอง ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
สอบครั้งสุดท้าย คือ สัมภาษณ์กับ HR โดยตรงเลย......ซึ่งข้อสอบครั้งแรกนั้นสรุปดังนี้...
ข้อสอบจะเป็นแนวตรรกกะ คณิตฯ ความน่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาความ ถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) ต้องฝึกทำข้อสอบเลข พวกตรรกกะ เลขฐาน สมการ ซึ่งข้อสอบไม่ยาก แต่ต้องคิดให้ไวๆ เพราะจะโดนบีบด้วยเรื่องเวลาของแต่ละชุด (3 ชุด ภายใน 4 ชั่วโมง )
ลักษณะนิสัย ( Personality Test ) คือการทดสอบเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของเราว่าเป็น อย่างไร แต่ละข้อมีตัวเลือกให้ 4 ตัว ซึ่งเราจะต้องเรียง 1-4 ตามลำดับความชอบและความตรงกับลักษณะนิสัยของเรา อ่านแล้วตอบเลย ออกจะอิงไปทางการจัดการ อย่าคิดมาก เพราะจะมีคำถามเดิมๆซ้ำไปๆมาๆ หลายๆรอบ ถ้าตอบไม่ตรงกัน คะแนนหายแว่บแน่นอน
เคล็ดลับอีกอย่างคือ หาหนังสือแนวข้อสอบภาค ก. ของก.พ.สักเล่ม เอาสถาบันหนังสือที่อ่านง่าย ๆ หลังจากนั้นทำความเข้าใจแนวคิดให้แม่น เน้นเล่มเดียวเท่านั้น ถ้ามากเล่มก้อจะหลายความคิด ส่วนใหญ่ข้อสอบก็เป็นข้อสอบไม่ยาก คิดแบบง่าย ๆ ไม่ต้องคิดมากเหมือนที่เราสอบมหาวิทยาลัย1
2
3

คำถามที่พบบ่อยในการสมัครงาน กฟผ.
คำถาม : ตามที่ประกาศรับสมัครงาน วันที่ 14-25 ม.ค. 58 กำหนดอายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ดิฉันจะอายุ 25 ในวันที่ 13 ม.ค. 58 อยากทราบว่าอายุกำหนดไหมคะว่าต้องไม่เกิน 25 ปี กี่เดือน กี่วัน
ตอบ : ถ้าสมัครด้วยคุณวุฒิ ปวช.-ปวส. จะรับไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร เนื่องจาก เป็นการรับสมัครผ่านระบบ online ระบบจะเป็นตัวคัดกรองในการสมัครค่ะ
คำถาม : ถ้าไม่สมัครสอบผ่านเว็บไซด์ เราสามารถขอใบสมัครกรอกและส่งที่การไฟฟ้าเลยได้ไหมคะ
ตอบ : ต้องสมัครผ่านทางระบบ online เท่านั้นค่ะ
คำถาม : อยากทราบว่าผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ประจำปี 2556 หรือ 2557 แล้วยังไม่มีรายชื่อเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง กฟผ.จะขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้หรือเปล่า หรือจะต้องสอบใหม่
ตอบ : ต้องสอบใหม่ค่ะ เพราะรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนในปีที่ผ่านมาจะถูกยกเลิกค่ะ
คำถาม : คำว่าผลคะแนนที่บอกว่า สามารถใช้ได้ตลอดไป หมายถึงอะไร
ตอบ : หมายถึงว่า ถ้าน้องมีผลสอบคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป แต่สอบไว้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ก็สามารถใช้ยื่นได้ (ไม่ว่าจะสอบมานานเท่าไรถ้าคะแนนถึง 550 สามารถนำมาใช้ได้)
คำถาม : ถ้ายังไม่มีคะแนน TOEIC สามารถยื่นตามมาภายหลังได้ไหม
ตอบ : ไม่ได้ค่ะ น้องต้องแนบผลสอบ TOEIC มาพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครมาในคราวเดียวกัน ไม่มีการรับผลสอบ TOEIC ที่จะตามมาภายหลัง
คำถาม : สนใจสมัครงานในวุฒิปริญญาโท แต่ GPA วุฒิ ปริญญาตรีไม่ถึง 2.5 จะสามารถสมัครงานในวุฒิปริญญาโทได้หรือไม่
ตอบ : สามารถสมัครได้ค่ะ เนื่องจากในประกาศรับสมัครงาน ในระดับวุฒิ ปริญญาโท และ ปริญญาเอกไม่ได้ระบุ GPA
คำถาม : ถ้าสอบ TOEIC มาจากต่างประเทศ สามารถนำมาใช้ได้ไหม
ตอบ : สามารถใช้ได้ค่ะ ไม่ว่าน้องจะสอบที่ประเทศไหนมา สามารถนำมาใช้ได้ค่ะ แต่คะแนนต้องผ่านคุณสมบัติที่กำหนด
คำถาม : อยากทราบว่า ตำแหน่ง วิทยากร หมายความว่ายังไง
ตอบ : ตำแหน่งวิทยากร คือ ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุน เช่น งานบุคคล งานพัสดุจัดหา งานด้านการตลาด งานมวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น ตำแหน่งงานเฉพาะวิชาชีพ เช่น วิศวกร นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ เป็นต้น
คำถาม : อัตราท้องถิ่นกับอัตราทั่วไปต่างกันอย่างไร
ตอบ : สำหรับการรับสมัครอัตราภูมิภาค หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัคร นั้นได้แก่ บางพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ/เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าจะนะ และเขื่อนบางลาง เป็นต้นค่ะ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-25 มกราคม 2558
อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราทั่วไป ตามกำหนดเวลารับสมัคร โดยสมัครได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้ว ไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก)
คำถาม : อยากทราบว่าเวลากรอกใบสมัครเสร็จไม่เห็นมีการตอบรับอะไรเกิดขึ้นเลย จะรู้ได้อย่างไรว่าใบสมัครไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือยังครับ ?
ตอบ : น้องสามารถรู้ว่าระบบ ของ กฟผ. รับข้อมูลของน้องหรือยัง ให้ไปที่หน้าหลัก ตรวจสอบสถานะ ปุ่มล่างซ้ายมือ ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน ถ้าไม่มีข้อมูลแสดงว่าระบบไม่รับข้อมูล แต่ถ้ามีจะปรากฏรายละเอียดการสมัครของน้องทั้งหมด

วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง
คุณวุติ ปวส./ปวช. สอบ 3 วิชา ได้แก่
1.วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
2.ภาษาอังกฤษ
3.วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
คุณวุติระดับปริญญา สอบ 2 วิชา ได้แก่
1.วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
2.วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test
7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
ช่างยนต์
ช่างโยธา
นักบัญชี
นิติกร
วิทยากร
วิศวกร
วิศวกรคอมพิวเตอร์

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

การไฟฟ้ฝ่ายผลิต  กฟผ.

งานราชการการไฟฟ้ฝ่ายผลิต  กฟผ.