การเตรียมตัวสอบการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.

คำแนะนำในการสอบการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.
การสอบการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. แบ่งข้อสอบเป็นสองชุด ชุดแรก ความรู้ทั่วไปชุดสอง วิชาเฉพาะตำแหน่ง ผ่าน 60 เปอร์เซ็นต์ ถึงจะได้ สัมภาษณ์ เอาคะแนนมารวมกันต้องมากกว่า 60 เปอร์เซนต์ แต่ว่ามีการตัดเกรดอิงกลุ่มกันอีก ไม่ใช่ว่าผ่านสองวิชาแรกจะได้เข้าสัมภาษณ์ทุกคน เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้ขึ้นบัญชีไว้ บัญชีจะมีอายุ 2 ปี หรือ มีการสอบใหม่อีกครั้ง
การเตรียมตัวสอบ
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไปเหมือน ก.พ. ให้เน้นทำข้อสอบให้มากๆ อยากให้เน้นเหตุการณ์ปัจจุบันด้วย ออกประมาณ 10 ข้อ
ภาษาไทย การใช้ภาษา คำถูกผิด ราชาศัพท์ บทความสั้นๆ
ภาษาอังกฤษจะยากมาก ต้องอ่านเยอะๆ เช่น การอ่านบทความแล้วตอบคำถาม แกรมม่า + reading
วัดเชาว์ต่างแบบดูรูป เปรียบเทียบฯลฯ
นอกจากนี้ควรอ่านเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองไว้ด้วย ข่าวในพระราชสำนักเพราะออกคำราชาศัพท์ด้วย
ความรู้เฉพาะตำแหน่งอ่านจากตำราเรียนให้มาก ๆ อ่านมากก็ยิ่งได้มาก
แนะนำให้ทำความรู้เฉพาะตำแหน่งก่อน เพราะคิดว่าตัวนี้สำคัญที่สุด จากนั้น จึงค่อยทำความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนภาษาอังกฤษถ้าไม่มีเวลาไม่ต้องเน้นมาก ส่วนมากก็ทำไม่ค่อยได้กัน (ถึงจะเก่งก็คงทำได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เพราะเวลานั้นน้อนมาก มาก) คุณไม่สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ในเวลาเพียง 2 เดือน
รายละเอียดภาษาอังกฤษที่ออกคลับคล้าย ว่ามี - อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถาม มีทั้งแบบยาวและสั้น
- Gramma เน้นมากเลย เพราะมีข้อสอบอยู่ 2 แบบ คือ 1) ให้ประโยคมาพร้อมกับคำที่ขีดเส้นใต้ 4 จุด ให้คุณเลือกข้อผิด 2) ให้เรื่องมาเรื่องหนึ่ง โดยมีช่องว่าในเนื้อเรื่องนั้น แล้วให้คุณเติมคำที่ขาดหายไป
ส่วนท้ายของภาษาอังกฤษนั้นออกจะง่าย แต่คะแนนน้อย - เน้นอ่าน paragraph สั้นๆ ตอบคำถาม ต้องทำเร็วๆ อ่านเร็วๆ ไม่ยาก คำตอบอยู่ใน paragraph ที่ให้ - Grammar Tense Preposition ...พื้นฐาน ไม่ยาก เน้นเข้าใจ เช่น เลือกคำที่ผิด grammar
ในการสอบสัมภาษณ์ ถ้าคนที่จะมาสอบเราจะเป็นระดับหัวหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นคนที่อายุค่อนข้างเยอะ ซึ่งส่วนใหญ่คนสไตล์นี้ จะชอบคนที่ถ่อมตน ขยัน มีมารยาท รักองค์กร แต่ถ้าระดับหัวหน้าที่อายุไม่มากก็มี พวกนี้จะหัวสมัยใหม่ จะชอบคนที่มีความมั่นใจ มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้าเจอแบบนี้ต้องตอบแบบฉัดฉานหน่อย ซึ่งรวมๆแล้วก็คงต้องคอยสังเกตทัศนคติของคนที่สัมภาษณ์เรา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสามต่อหนึ่ง ต้องสังเกตคนที่นั่งตรงกลางเป็นพิเศษ เพราะนั่นคือประธาน แล้วเวลาตอบต้องอายคอนแทคกับคนที่สัมภาษณ์เราทั้งสามคน เน้นประธานเป็นพิเศษหน่อย
1
2
3

วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้ คือ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับ กปภ. ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
2.ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6 แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
นักบริการงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิทยาศาสตร์
นายช่างโยธา
พนักงานบันทึกข้อมูล
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.