การเตรียมตัวสอบTOT ทีโอที CAT กสท.

คำแนะนำในการสอบ TOT ทีโอท
ถ้าพวกวิชาความรู้ทั่วไป พวกคณิต-ไทย แนะนำ ให้อ่านพวกแนวข้อสอบ กพ. เช่น อนุกรม อุปมาอุปไมยเล็กน้อย ให้อ่านแบบกว้างๆ เน้นเข้าใจ ภาษาอังกฤษ เน้นอ่านศัพท์ technology หน่อย reading มีประมาณ ให้เน้นแปลศัพท์ได้ตอบคำถามถูก อ่านประวัติและข่าวสารขององค์กรทั้งภายในและภายนอกรวมถึงรัฐวิสาหกิจให้อ่านกว้างๆ เน้นข่าวที่ได้รับความสนใจ ถ้าเป็นการสอบตำแหน่ง วิศวะ ไอที อ่านไฟฟ้า ดิจิตอล com network และพวกไอที อ่านกว้าง เน้นพื้นฐาน ส่วนตำแหน่งอื่นๆอ่านตามที่เรียนมาน่าจะพอ เน้นขอเพียงแค่อ่านมาให้ครบเท่านั้น

1
2
3

TOT สอบวิชาใดบ้าง
วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้คือ
1. ความรู้ทั่วไป ออกพวก ตรรกศาสตร์ ขาดทุน กำไรลำดับอนุกรมจะออกเยอะมาก การใช้เหตุผล ภาษาไทย รูปภาพ ความสัมพันธ์ สถานการณ์เหตุการณ์สำคัญ 50 ข้อ 40 นาที
2.ภาษาอังกฤษ ออกแนว reading,earor เติมคำ 30 นาที และ conversation (ไม่ยาก)10 นาที
3.ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ในวิชาชีพ เช่น สำหรับผู้ที่จบบัญชี ออกบัญชีการเงิน (เดบิต เครดิต ROE) 40 ข้อ 40 นาที ถ้าจบเศษฐศาสตร์ ข้อสอบจะออกแนวการตลาดการขาย

คำแนะนำในการสอบ CAT กสท.
การสอบ CAT กสท. ภาคเช้าจะสอบ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ส่วนภาคบ่าย ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ธรรมาภิบาล และภาษาอังกฤษ ภาคบ่ายนี้จะสอบเหมือนกันหมดทุกสาขาเลย เกณฑ์ในการผ่านสอบโดยปกติเขาจะตรวจข้อสอบภาคบ่ายก่อน
- ภาคบ่ายความรู้ทั่วไป ต้องได้เกิน 60%
- ภาคเช้า วิชาเฉพาะ ต้องได้เกิน 50%
รวมเช้าบ่าย ต้องเกิน 60% จึงจะผ่าน

วิชาที่ใช้สอบ CAT กสท. มีดังนี้คือ
-ความรู้ทั่วไป ไม่ค่อยยากเท่าไร ออกทั่วไป ดูรูป อ่านกราฟ มีคิดเลขเล็กน้อยๆคล้ายที่สอบความรู้ความสามารถของ กพ. ทั่วไป
-ภาษาอังกฤษ เป็นไวยากรณ์ อ่านบทความและตอบคำถาม ทั่วไป ไม่ยาก
-ธรรมมาภิบาล ควรจะอ่านเรื่องธรรมภิบาลไปด้วย เพราะมักจะออกทุกครั้ง คำถามมักถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในความเข้าใจคืออะไร ,ทำไมเมืองไทยยังมีการทุจริตคอรัปชั่น, ทำไมเมืองไทย ในสังคมจึงไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องธรรมาภิบาล

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT
4 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน TOT

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
กลุ่มงานวิศวะกรรม EGCE
นักคอมพิวเตอร์
นายช่างเทคนิคนิติกร
วิศวกรกำลังและปรับอากาศ
วิศวกรคอมพิวเตอร์
วิศวกรบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม
วิศวกรสื่อสาร

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

สอบกรุงเทพมหานคร

งานราชการ