สวัสดี

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: 20 สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว เมืองชายแดนที่มีของดีซ่อนไว้เพียบ  (อ่าน 94 ครั้ง)

admin
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 695
    • ดูรายละเอียด
20 สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว เมืองชายแดนที่มีของดีซ่อนไว้เพียบ

1. ศาลหลักเมือง

          จังหวัดสระแก้วได้รับการฟหม่ลำดับที่ 74 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จึงมีมติให้สร้างศาลหลักเมืองแบบปรางค์ในปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง พร้อมทั้งจัดทำเสาหลักเมืองจากต้นชัยพฤกษ์ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณประเพณี มีขนาดเส้นรอบวง ที่โคนต้น 120 นิ้ว สูง 229 นิ้ว ภายในติดแผ่นทองดวงเมืองสระแก้ว ที่นี่จึงเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของชาวสระแก้ว

2. พระสยามเทวาธิราชจำลอง

          รูปจำลองพระสยามเทวาธิราช ตั้งอยู่ที่ถนนมหาดไทย อำเภออรัญประเทศ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 เป็นการจำลองรูปพระสยามเทวาธิราชในประวัติศาสตร์ครั้งแรกโดยพระอุทัย ธรรมธารี (พระอาจารย์เส็ง) วัดป่ามะไฟ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญจำลองใน พ.ศ. 2508 และได้หล่อพระสยามเทวาธิราชจำลอง ขนาดสูงประมาณ 1.29 เมตร และเมื่อเกิดเหตุการณ์ชายแดนด้านอรัญประเทศ-กัมพูชา ได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ชายแดนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชน

3. วัดนครธรรม

          ตั้งอยู่ที่ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร สิ่งที่น่าสนใจของวัดนครธรรมแห่งนี้ คือ "หลวงพ่อขาว" หรือ "หลวงพ่อปูน" พระพุทธรูปโบราณปางสมาธิ สร้างด้วยปูน ลักษณะกำลังนั่งขัดสมาธิ หน้าตักกว้าง 130.9 เซนติเมตร และสูง 199 เซนติเมตร ถูกค้นพบเมื่อประมาณ พ.ศ. 2468 ไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใด เพียงแต่มีคำบอกเล่าสืบกันมาว่า เมื่อครั้งที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อขาวมาจากวัดร้างบ้านจิก ในปี พ.ศ. 2468 ขณะที่อัญเชิญมาได้มีภิกษุเห็นน้ำพระเนตรของหลวงพ่อไหลออกมา พร้อมกันนั้นได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก นอกจากนี้ภายในวิหารหลวงพ่อขาวยังประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดปมะดุลลาราชะมหาวิหาร เมืองรัตนปุระ ประเทศศรีลังกา

4. วัดสระแก้ว

          อีกหนึ่งวัดที่แนะนำให้เยือน สำหรับ "วัดสระแก้ว" ตั้งอยู่ที่บ้านท่ามะเดื่อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง เพื่อสักการะรูปหล่อ "หลวงพ่อทอง" หรือ "พระครูรัตนสราธิคุณ" อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เป็นพระภิกษุที่มีความเมตตาสูง เป็นที่เคารพรักของประชาชนทั่วไปอบรมเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และมีความรู้ความสามารถด้านวิชาแพทย์แผนโบราณ ช่วยเหลือบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ นอกจากนี้ยังเป็นพระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณด้านไสยศาสตร์ เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          ตั้งอยู่ริมถนนสายสระแก้ว-อรัญประเทศ ก่อนถึงตัวที่ว่าการอำเภอวัฒนานครเล็กน้อย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถในการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องราชอาณาจักร ตั้งแต่ครั้งยังดำรงตำแหน่งพระยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราช ในการปกป้องพระราชอาณาจักรทางด้านตะวันออก พระองค์ได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรู ซึ่งลักลอบเข้ามาโจมตีกวาดต้อนผู้คนบริเวณชายแดนอยู่เนือง ๆ โดยในปี พ.ศ. 2124 ได้ทรงยกทัพมาปราบปรามครั้งแรก ต่อมาในปี 2125 จึงได้โปรดให้ตั้งค่ายคูเมือง ปลูกยุ้งฉางข้าวลำเลียงไว้ที่ค่ายพระทำนบ (บริเวณ อ.วัฒนานคร ในปัจจุบัน)  และได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรูอย่างราบคาบในปีนั้น

6. ปราสาทสด๊กก๊อกธม

          โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว อีกทั้งยังเป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในลัทธิศาสนาฮินดู โบราณสถานประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีกำแพงแก้ว 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วยศิลาแลง ชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทราย

          นอกจากนี้สิ่งที่ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญ คือ การค้นพบศิลาจารึก 2 หลัง ที่จารึกด้วยอักษรขอมโบราณ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาทสด๊กก๊อกธมแห่งนี้ ทั้งยังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างจารึกหลักที่ 2 โดยปัจจุบันจารึกทั้ง 2 ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

7. ปราสาทเขาน้อยสีชมพู


          ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ ตั้งอยู่บนเขาน้อย ต้องเดินบันไดขึ้นไปถึง 254 ขั้น สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 12 และได้รับการบูรณะในพุทธศตวรรษที่ 15 และยังคงความสำคัญเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 16 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร ในปี พ.ศ.2478 โดยเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นศาสนถานในศาสนาฮินดู ที่ประกอบด้วยปรางค์ 3 หลัง ได้แก่ ปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และปรางค์ทิศใต้

8. ปราสาทเขาโล้น

          มรดกอารยธรรม "อังควร์พนม" ที่หลงเหลืออยู่ในจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นปราสาทประจำเมืองซึ่ งมีลักษณะคล้ายกับปราสาทเขาน้อย สันนิษฐานว่าเดิมทีเดียวมีปรางค์ทั้งหมด 4 หลัง แต่ปัจจุบันเหลือเพียงปรางค์องค์กลาง ส่วนปราสาทด้านหน้า 2 หลัง และด้านหลัง 1 หลัง เหลือเพียงซากปรักหักพังไว้เท่านั้น

9. ละลุ


          ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางธรณีที่เกิดจากการยุบตัวหรือพังทลายของดิน ทั้งสายฝน กระแสลมพัดกระหน่ำ ผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน ดินที่แข็งจะคงอยู่ในขณะที่ดินอ่อนก็จะพังทลายและถูกกัดกร่อนลงไปเกิดเป็นแท่งหินเป็นรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน มองคล้ายกำแพงเมืองหรือเสาหิน เหมือนกันกับ "แพะเมืองผี"ที่จังหวัดแพร่ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ละลุ" ที่แปลมาจากภาษาเขมรแปลว่า "ทะล"

10. เขาฉกรรจ์


          ภูเขาหินปูนสามลูกต่อเนื่องกันตั้งอยู่ภายในวัดถ้ำเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ มีหน้าผาสูงชันทำมุมเกือบตั้งฉากกับพื้นดิน มีจุดสูงสุดของยอดเขาสูงประมาณ 324 เมตรจากระดับน้ำทะเล ภายในถ้ำมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ถึง 12 แห่ง อาทิ ถ้ำหนุมาน ถ้ำมหาสิงห์ถ้ำน้ำทิพย์ ถ้ำแก้วพลายชุมพล ซึ่งในถ้ำต่าง ๆ เหล่านี้เป็นที่อาศัยของฝูงค้างคาวจำนวนมากที่พร้อมใจกันบินออกหากินในตอนเวลาพลบค่ำ


11. อุทยานแห่งชาติปางสีดา


          อุทยานแห่งชาติแห่งที่ 41 ของประเทศไทย ครอบคลุมท้องที่อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง จุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกปางสีดา น้ำตกผาตะเคียน กลุ่มน้ำตกแควมะค่า กลุ่มน้ำตกถ้ำค้างคาว ภูเขาเจดีย์ ฟอสซิลไดโนเสาร์ แหล่งดูนกน้ำอ่างเก็บน้ำพระปรง แหล่งดูผีเสื้อ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งดูผีเสื้อแห่งภาคตะวันออก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ park.dnp.go.th

12. น้ำตกแก่งสะเดา

          น้ำตกแก่งสะเดา ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งสะเดา ซอย 6 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ดินของ นายเฉลิมศักดิ์ โสดสุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน มีลักษณะเป็นแก่งหินที่ขวางอยู่กลางลำน้ำสาขาของคลองพระสะทึง รวมทั้งมีฝายที่ทางผู้ใหญ่บ้านได้สร้างขึ้นเองเพื่อนำน้ำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมในที่ดินของตน จึงทำให้มีพื้นที่ที่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ สิ่งที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือระหัดวิดน้ำ มีลักษณะเป็นกังหันไม้ไผ่ ซึ่งทางผู้ใหญ่ได้สร้างขึ้นเองเพื่อวิดน้ำในการใช้ทำเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน่าเที่ยวอย่างการล่องแก่งคลองพระสะทึงให้ได้ไปสนุกสนานกันด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก น้ำตกบ้านแก่งสะเดา

13. อ่างเก็บน้ำพระปรง

          อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว มีความจุถึง 97 ล้านลูกบาศก์เมตร จนเกือบจะเรียกว่า "เขื่อน" เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างกั้นต้นน้ำห้วยพระปรงซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา จากสภาพป่าที่สมบูรณ์กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด ทำให้ชาวบ้านแถวนี้หลังจากว่างเว้นจากการทำไร่ ทำนาจึงหารายได้เสริมด้วยการจับปลาขาย

14. ตลาดโรงเกลือ


          ตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักดี ตั้งอยู่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ เป็นตลาดใหญ่ที่ประกอบด้วยตลาดย่อย ๆ อีก 5 ตลาด ได้แก่ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดเทศบาล 2 ตลาดโกลเด้นเกต ตลาดเดชไทยและตลาดเบ็ญจวรรณ มีร้านค้ารวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3,000 ห้อง

15. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

          "สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น" ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรเพื่อประสบปัญหาพืชไร่ราคาตกต่ำ จึงตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงโคนมแทนการปลูกพืชไร่ จนทุกวันนี้มีโคนมนับหมื่นตัวมีปริมาณนมวันละหลายสิบตันเป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีโรงผลิตนมภายใต้แบรนด์ "นมวังน้ำเย็น" ทั้งนมพาสเจอร์ไรด์ นมเปรี้ยวส่งไปจำหน่ายตามโครงการนมโรงเรียนในหลายจังหวัด นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระบวนการผลิตพร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีในบริเวณร้านค้า ด้านหน้าสหกรณ์เป็นของฝากเพื่อสุขภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wangnamyendairy.com

16. น้ำตกเขาตะกรุบ


          น้ำตกขนาดใหญ่กลางป่าสูง 50 เมตร มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน สายน้ำจะไหลจากหน้าผาที่สูงชันเกือบ 90 องศา ลงสู่เบื้องล่างก่อนจะไหลลงสู่น้ำตกเล็กอีกชั้นหนึ่ง ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมน้ำตกจะสวยมากเป็นพิเศษ บริเวณทางขึ้นน้ำตกเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่นและเฟิร์นหลายชนิดแทรกขึ้นตามหลืบหิน เส้นทางก่อนถึงลานไทรอาจพบร่องรอยของช้างป่าที่มีชุกชุมในป่าแถบนี้ โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น และเส้นทางเดียวกันนี้เหมาะสำหรับการเดินดูนกและดูผีเสื้อ

17. ถ้ำเขาศิวะ

          ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด ถ้ำแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกนามหนึ่งว่า “ถ้ำน้ำ” เหตุเพราะไม่เพียงเป็นถ้ำลึก 500 เมตรเท่านั้น หากยังมีระดับน้ำสูงตั้งแต่ 10-220 เซนติเมตร หลากไหลอยู่ภายในถ้ำ ก่อเกิดหินงอกหินย้อยตระการตาสวยงามกระจายทั่วบริเวณ ที่บางจุดมีลักษณะคล้ายม่านซึ่งมีสายน้ำไหลลงมาราวกับน้ำตกขนาดเล็ก อากาศภายในถ้ำเขาศิวะแห่งนี้ไหลเวียนตลอด ทำให้นักท่องเที่ยว ที่เดินชมถ้ำรู้สึกสบาย ไม่อึดอัดแต่อย่างใด

          ทั้งนี้การไปเที่ยวถ้ำเขาศิวะควรมีผู้นำทาง โดยติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน และต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยควรมีอุปกรณ์ที่จำเป็นติดตัวไปด้วย เช่น ไฟฉายกันน้ำ ไฟแช็ก และควรสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าสบาย ๆ ไม่อุ้มน้ำ

18. ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

          ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเลื่อม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด และต้องเดินขึ้นไปยังถ้ำระยะทางราว 700 เมตร ร่มรื่นด้วยป่าและต้นจันผาที่ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์และปลูกเพิ่มจากเดิมที่กำลังจะสูญพันธุ์ เป็นถ้ำขนาดกลางที่อยู่ในภูเขาที่ทอดยาวขนานไปกับพื้นดิน ที่ปากถ้ำมีลมเย็นพัดผ่านช่องเขาเข้าไปในถ้ำทำให้มีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา ส่งผลให้ภายในถ้ำเย็นสบายตลอดทั้งปี

          ภายในถ้ำจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

          จุดที่ 1 : ลานกว้างรูปไข่ที่มีหินสีขาวนวลวางเรียงกันราวธรรมชาติบรรจงจัดวาง

          จุดที่ 2 : อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่มีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา

          จุดที่ 3 : ห้องมุขประดับเพชร ภายในละลานตาด้วยหินงอกหินย้อยเป็นมุขทรงเจดีย์ หรือทรงรูปไข่สีขาวที่ระยิบระยับด้วยเกล็ดทรายในยามต้องแสงไฟ

          จุดที่ 4 : ประตูปราสาทถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ซึ่งมีหินปากประตูนวลสีขาวเรียบเนียน และมีหินงอกหินย้อยดูคล้ายพระพุทธรูป จุดนี้คือไฮไลต์ของถ้ำเพชรโพธิ์ทองที่ทุกคนต้องเข้ามาชมความงดงาม

19. สวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ

          สวนน้ำแห่งนี้ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และด้วยทัศนียภาพที่สวยงามในยามเย็นของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่ ที่นี่จึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสระแก้ว ว่ากันว่าภาพพระอาทิตย์อัสดงเหนือทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดี ๆ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

20. โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

          โรงเรียนที่ฝึกสอนกระบือหรือควายให้สามารถทำการเกษตรได้ ก่อเกิดจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานวโรกาสให้ นายสมจิตต์ และ นางมณี อิ่มเอย น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเพื่อฝึกกระบือให้ทำการเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เดินเที่ยวชมนาข้าวอันกว้างใหญ่ ชมบ้านดินที่แสนเย็นฉ่ำ ชมการสาธิตการทำนาและการฝึกกระบือ รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง นอกจากนี้ก็มีร้านอาหาร ร้านกาแฟไว้บริการด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ kasorn.com

ตั๊กออแกไนท์สระแก้ว รับงานแสดงละครรำ รำถวายแก้บนตามงานพิธีมงคลต่างๆ 
รับงานแสดงไทย โขน ละคร ฟ้อน รำ ทุกประเภท งบประมาณตามตกลงและพอใจ
รับงานแสดงไทย รำอวยพร รำแก้บน รำหน้าไฟ ผลงานของเรา
รำบวงสรวงพญานาคสระแก้ว
นางรำสระแก้วเพลงรําถวายพ่อปู่ศรีสุทโธ
พิธีรำบวงสรวงพญานาคสระแก้ว
สระแก้วรําบวงสรวงพญานาคประวัติ
ชุดรําบวงสรวงพญานาคสระแก้ว
รําบวงสรวงพญานาคสระแก้ว
ฟ้อนบูชาพญานาคสระแก้ว
รําบวงสรวงพญานาคสระแก้ว

  ติดต่อสอบถามเรา